Uživatel: nepřihlášen

Přejít na obsah sekce | Přejít na menu vybrané sekce

Hlavní menu

Zde se nacházíte: Skate4you » Registrace » Podmínky registrace


Podmínky registrace

Definice pojmů

 • Provozovatel - server Skate4you.cz
 • Uživatel - osoba, která je občanem České republiky nebo Slovenské republiky a má zde trvalé bydliště a při registraci potvrdí souhlas s těmito pravidly.

Podmínky registrace

 • Registrovaným uživatelem se může stát každý, kdo souhlasí s níže uvedenými podmínkami.
 • Registrace není povinná, ovšem pokud se uživatel rozhodne zaregistrovat, musí uvést údaje, které odpovídají skutečnosti. V případě zjištění zadání nepravdivých povinných údajů si provozovatel portálu vyhrazuje právo na okamžité zrušení uživatelského profilu.
 • Při registraci je zájemce povinen uvést svou skutečnou e-mailovou adresu, na níž přijímá elektronickou poštu.
 • Pokud se zájemce chce účastnit soutěží v sekci Soutěže, je povinen uvést údaje potřebné pro odeslání případné výhry v souladu se skutečností:
  • Jméno a příjmení
  • Ulice, Č.P.
  • Město
  • PSČ
  Tyto údaje jsou pouze pro potřebu soutěží a v žádné části portálu Skate4you.cz nebudou zveřejněny.
 • Uživatel se zavazuje nevyužívat tento portál ke komerčním účelům.
 • Každý uživatel či zájemce je povinen seznámit se s těmito pravidly.
 • Šíření jakýchkoliv dat nacházejících se na portálu je možné jen s předchozím písemným souhlasem provozovatele.

Osobní údaje

 • Registrací uživatel souhlasí se zpracováním poskytnutých osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů o platné ochraně osobních údajů. Uživatel dále uděluje souhlas se zařazením svých osobních údajů do databáze provozovatele a se zasíláním informací o akcích provozovatele.
 • Provozovatel se zavazuje, že osobní údaje uživatelů nebudou předávány žádné třetí osobě. Výjimku tvoří pouze data výherců (jméno, adresa a kontaktní informace), která jsou předána sponzorovi soutěže za účelem zaslání výhry.

Uživatelský profil

 • Každý uživatel může být v jeden okamžik zaregistrován pouze jednou.V případě zjištění duplicitních registrací nebo nepravdivých údajů (v rozporu se skutečností) si provozovatel vyhrazuje právo úplného zrušení všech duplicitních registrací.
 • Uživatel, který v registračním formuláři souhlasí s možností "Povolit profil" (později lze kdykoliv změnit v sekci Můj profil » Základní údaje), souhlasí se zobrazením údajů jeho profilu v sekci Grind Space.
 • Provozovatel si vyhrazuje právo zásahu do uživatelského profilu a ostatních dat vložených uživatelem (fotografie, komentáře, inzeráty v sekci Bazar, ...), jakož i právo na jejich odstranění, pokud porušují tato pravidla, dobré mravy nebo zákony ČR.

Fotografie

 • Uživatel se zavazuje vkládat do svého profilu a ostatních sekcí portálu (např. Bazar) pouze fotografie, ke kterým vlastní autorská práva.
 • Je zakázáno přidávat do profilu a ostatních sekcí portálu jakékoliv fotografie, které jsou v rozporu s dobrými mravy a zákony ČR (např. fotografie propagující rasismus, fašismus, komunismus nebo jiné hnutí směřující k potlačování základních práv a svobod občanů, pornografické fotografie apod.).
 • Provozovatel portálu nenese odpovědnost za údaje a fotografie poskytnuté samotnými uživateli, taktéž nezodpovídá za porušování práv duševního vlastnictví ani jiných práv uživatele.

Komentáře / příspěvky

 • Uživatel nesmí v příspěvcích používat vulgární nebo urážlivé výrazy, propagovat rasismus, fašismus nebo jiné hnutí směřující k potlačování základních práv a svobod občanů, vyzývat k používání násilí nebo podporovat rasovou, třídní, náboženskou či jinou společenskou nesnášenlivost.
 • Provozovatel portálu nezodpovídá za obsah komentářů a příspěvků, umístěných na portál uživateli, taktéž nezodpovídá za porušování práv duševního vlastnictví ani jiných práv uživatele.

Závěrečná ustanovení

 • Uživatel je seznámen s tím, že informace, které mu budou posílány na jím uvedený e-mailový účet, mohou mít povahu obchodního sdělení a pro tyto účely uživatel udílí provozovateli ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění, s takovýmto postupem souhlas.
 • Provozovatel je oprávněn zamezit přístupu uživateli, který poruší tyto podmínky registrace, a vyhrazuje si právo i na zrušení uživatelského profilu bez udání důvodu.
 • Provozovatel nezodpovídá za správnost podávaných inzerátů v sekci Bazar.
 • Rovněž provozovatel nenese odpovědnost za jakékoliv následky, které mohou uživatelům vzniknout v důsledku používání tohoto portálu.
 • V případě jakéhokoli útoku na server provozovatel nenese odpovědnost za data uložená na portálu.
 • Provozovatel si vyhrazuje právo na případnou změnu a doplnění těchto podmínek.

Dne 6.1.2009.

Související odkazy


Poslat přátelům

Tuto funkci mohou využívat pouze registrovaní a přihlášení uživatelé.

Závadnost

Pokud Vás některý příspěvek pobuřuje, porušuje zákony ČR, pravidla tohoto serveru nebo je jinak závadný, dejte prosím vědět administrátorům pomocí tohoto formuláře. Děkujeme.